Hundhamre och Hallunda kutlturstig

__________________________

Norsborg (som även är södra ändstation för röda t-linjen) kallades ursprungligen Hundhamre. År 1812 tog Johan Liljencrantz (Gustav III:s finansminister) över de nuvarande husen nära Mälaren. Han han namngav då gården Norsborg efter sin maka Eleonora.

Namnet Hundhamre omnämns redan i Erikskrönikan från 1200-talet. Ordet hund betydde i fornsvenskan något som var stort, och hamar/hamre betydde bergknalle eller klippa. I närheten av Norsborgs herrgård finns resterna av Hundhamre fornborg och gravfält från järnåldern. För den som är nyfiken på lite mer om Stockholms forntidshistoria så rekommenderar vi en hundpromenad längs Hallunda kulturstig.

Hallunda kulturstig går mellan Slagsta hällristning och Norsborgs herrgård och park. Den är 4,5 kilometer lång och informationstavlor berättar om historiska platser från Bronsålder och framåt. Här berättas om hur forntidens människor levde, hur de framställde bronsföremål och keramik och hur de begravde sina döda. Du får även veta mer om de byggnader som finns kvar i dag som till exempel Hallunda gård och Norsborgs herrgård.
1) Hällristning, 2) Slagsta gård, 3) Grav från bronsåldern, 4) Järnåldersgravar, 5) Hallunda gård, 6) Gravröse från bronsåldern, 7) Boplats från bronsåldern, 8) Bronsverkstad, 9) Tomtberga gamla bytomt, 10) Norsborgs vattenverk, 11) Fornborg, 12) Norsborgs herrgård, 13) Järnåldersgravfält med storhögar.

Denna info är hämtad från Botkyrka kommuns hemsida och Stockholm läns museums.