Hundudden

_________________________

I närheten av Kaknästornet ligger Hunduddsvägen som leder ut till Hundudden. Idag ligger en småbåtshamn här. Namnet kommer dock inte nödvändigtvis från "hund". En hypotes som framförts är att namnet kommer från 1300-talet eller längre tillbaka. Ordet "hund" betydde i medeltidssvenskan etthundra man. Så många var varje hundare (eller härad) skyldiga att ställa upp i händelse av krig. Hundudden kan alltså ha varit utskeppningsplatsen för traktens etthundra män.