Karl XII:s hund Pompe

___________________________

Karl XII hade under sitt liv tre olika hundar med namnet Pompe. Den första hunden dog 1699 och ligger begravd i Karlbergs slottspark i Solna. Pompe tillägnades följande dikt:

Pompe Kongens trogne dräng
Sof hwar natt i Herrens säng,
Sehn af år och resor trötter
Leed han af wjd Kongens fötter.
Mången stålt och fager mö
Önskade som Pompe lefwa
Tusend hieltar eftersträfwa
At få så som Pompe dö.

(Konungens generalauditör Israel Holmström)

Kungen hade även andra hundar med sig ut krig med namn såsom Caesar, Snushane och Turk. Det var inte ovanligt att hundar medfördes i krig som rapporteringshundar. Dessa användes för att kommunicera meddelanden mellan olika läger. Om detta var uppgiften för kungens hundar eller om de främst var kompanjoner i strid vet vi inte.