Hund på offentliga platser

Att vara hundägare är oftast ett rent nöje, men även förenat med vissa skyldigheter. Här är ett urval kommunala föreskrifter som kan vara bra att känna till för dig som äger hund. Ytterst handlar dessa om att visa hänsyn mot andra på allmänna platser.

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Tikar skall under löptid alltid hållas kopplade utanför inhägnade områden.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser och kyrkogårdar/.../de får inte heller vistas på markerade områden på ett urval badplatser under perioden 1 juni - 31 augusti. Hundar får inte rastas i motionsspåroch det är ej heller tillåtet för hundar att bada i plaskdammar.

Dessa lokala föreskrifter gäller dock inte för ledarhundar. Mer om allmänna regler för hundar och husdjur finns att läsa på Stockholms Stads hemsida.