Fredhäll-Kristineberg

_____________________________________

Detta är en promenadsträcka längs utstakade stigar och stenhällar med storslagen utsikt över Mälaren. Fredhällsklipporna är sommartid ett populärt tillhåll för solbadare och grillsällskap på somrarna. Promenaden ger bra motion, men kan vara jobbig på några ställen för den som har t ex. svaga knän eller stark höjdskräck. Men skyddsräcken finns att hålla sig i där det behövs.

I anslutning till Tranebergsbrons bropelare (på Fredhällssidan) går promenadvägen nära strandkanten och här finns några ställen för hunden att hoppa i plurret.

Förslag på start- eller slutpunkter som nås från Fridhemsplan:
1) Buss 1 (mot Stora Essingen) till hållplats Görwellsgatan
2) Buss 62 till slutstation Fredhäll
3) Grön t-banelinje till T-Kristineberg