Skeppsholmen och Kastellholmen

_________________________________________

Skeppsholmen och Kastellholmen erbjuda en rundtur längs kajer och bryggor i sjöfartens tecken. Holmarna har flera gamla land- och vattenmärken som berättar om Sveriges historia som sjöfarts- och krigsnation sedan 1600-talet. Här finns bland annat vandrarhemmet Af Chapman, Amiralitetshuset, Kastellet, briggen Tre Kronor, Exercishuset, Gamla sjökrigsskolan, Högvakten, Sjökarteverket, Torpeddepartementet, m fl. Mer info om de olika historiska byggnaderna finns här på Statens fastighetsverkshemsida (under fliken "Skeppsholmen" till vänster).

Namnet Skeppsholmen dök upp vid mitten av 1600-talet i samband med att örlogsflottan med sina varv och verkstäder förläggs till ön. Kastellholmen fick sitt namn under 1720-talet. Flottan dominerade sedan livet och utvecklingen på öarna i mer än tre hundra år.

Omgiven av vatten och begränsad biltrafik så erbjuder öarna rofyllda promenader mitt i city. Ta med picnic-korgen en solig dag och avnjut på någon av de gräsmattor och kajkanter som vetter mot Södermalm och Gamla Stan. Härifrån ses Stockholms inlopps och Saltjöns båtliv från första parkett. Ett annat förslag är annars att stanna till på Arkitekturmuseets lilla utomhusservering för fikapaus och lättare förtäring.

I boken Hundpromenader i Stockholm berättas mer om dessa holmar i temapromenaden "Längs Nybrovikens kajer".