Hundrastområden och -rastgårdar

_________________________

Generellt gäller att hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag för kommunala hundrastplatser/-områden eller rastgårdar. En hundrastgård är ett mindre inhägnat och uppskyltat rastområde för hundar på gräs eller grusyta. Storleken varierar på hundrastgårdarna från ca 150m2 till 2 500 m2. Ett hundrastområde är ett uppskyltad oinhägnad yta för hundar i naturmark.

Stockholms hundrastområden och -rastgårdar i olika stadsdelar finns att söka på Stockholm stads hemsida.