Hundrastplatser Södermalm

Stadsdelen Södermalm har 14 rastgårdar och hundrastområden. Mer info och adresser finns här på Stockholms stads webbplats: Södermalms hundrastområden och karta.