Hundastronomi

_______________________________

Sirius kallas även för hundstjärnan och är en av de klarast lysande stjärnan från jorden sett. Den ligger "bara" 8,6 ljusår från solen och är en av de som ligger närmast oss. Sirius har spelat en betydande roll för flera kulturer genom historien. I det gamla Egyptens tideräkning var det det första datum på året då Sirius åter steg över horisonten som bestämde när det nya året skulle börja. Flera tempel var tillägnade denna stjärna. Sirius tillhör stjärnbilden som kallas Stora hunden (Canis Majoris). Den symboliserar en av Orions jakthundar från den antika greklands mytologi (det krävs dock stor fantasiförmåga, men bilden ger hjälp på traven). Stjärnbilden hittas lättast genom att först ta sikte på Orions bälte som består av tre stjärnor tätt i rad. Om man sedan följer bältets linje snett nedåt till vänster den. Det finns också en stjärnbild kallad Lilla hunden (Canis Minor) som ligger snett ovanför vänster om Sirius. Mer finns att läsa här.