"Hundare"

_________________

Hundare
är benämning på ett antal administrativa distrikt i Svealand från vikingatiden och tidig medeltid (ex. Attundaland, Fjädrundaland och Tiundaland). Det hängde ihop med en slags allmän värnplikt som omfattade de bofasta bönderna i ett hundar. Hundare fanns även i England, m fl (hundreds). Under medeltiden övergår man till att kalla hundaret för härad vilket alltså var en landskapsdel. Detta förklarar även ursprunget till orden här (armé) och härja. Läs mer i Svenska akademins ordbok på nätet.