Hagaparken

Hagaparken är en engelsk park som tillhör den kungliga nationalstadsparken. Den är med sina stora gräsytor, skogspartier, gångvägar och stigar en fin plats för hundpromenader. Här finns flera utomhuskaféer samt kungliga kulturbyggnader såsom Ekotemplet, Koppartälten och Gustav III:s paviljong. Haga slott är dessutom tilltänkt bostad för kronprinsessan Victoria och Daniel Westling.

Hagaparken ligger strax öster om Karolinska sjukhuset och E4:an, och vetter mot Brunnsviken. Den nås lättast med bil eller buss till Haga Norra (Solna) eller till parkens södra ände nära Norrtull.

Mer om Hagaparken, dess byggnader och historia finns att läsa genom att klicka här: Kungliga hovets och Statens Fastighetsverk.